logo_soul_award_en

Дихателни практики,
Бойни изкуства,
Бийтове и
Танцови Битки

Сдружение Награда за Душата "Соул Ауорд" www.soulaward.org
Проект "Дихателни практики,Бойни изкуства,Бийтове и Танцови Битки" към Варна 2017

4 месеца

4 теми:

1.Дихателни практики,
2.Бойни изкуства,
3.Бийтове и
4. Танцови Битки

по 1 месец на тема, 60 часа практика
30 тренировки за 4 седмици
2 часа на тренировка сутрин от 06:00 до 8:00 вечер 19:00-21:00
ще се реши след гласуване
място: Амфитеатър под Пантеон в Морска Градина, Варна, България


Месец 1: Дихателни практики

1. Тибетска Загрявка за дълголетие + Коремно дишане
2. Загрявка + Дишане с ребра
3. Загрявка + Дишане с гърди
4. Загрявка + Тройно вдишване корем ребра гърди
5. Загрявка + Вдишване на квадрат 1 от 24
6. Загрявка + Вдишване на квадрат 2 от 24
7. Загрявка + Вдишване на квадрат 3 от 24

8. Загрявка + Вдишване на квадрат 4 от 24
9. Загрявка + Вдишване на квадрат 5 от 24
10. Загрявка + Вдишване на квадрат 6 от 24
11. Загрявка + Вдишване на квадрат 7 от 24
12. Загрявка + Вдишване на квадрат 8 от 24
13. Загрявка + Вдишване на квадрат 9 от 24
14. Загрявка + Вдишване на квадрат 10 от 24

15. Загрявка + Вдишване на квадрат 11 от 24
16. Загрявка + Вдишване на квадрат 12 от 24
17. Загрявка + Вдишване на квадрат 13 от 24
18. Загрявка + Вдишване на квадрат 14 от 24
19. Загрявка + Вдишване на квадрат 15 от 24
20. Загрявка + Вдишване на квадрат 16 от 24
21. Загрявка + Вдишване на квадрат 17 от 24

22. Загрявка + Вдишване на квадрат 18 от 24
23. Загрявка + Вдишване на квадрат 19 от 24
24. Загрявка + Вдишване на квадрат 20 от 24
25. Загрявка + Вдишване на квадрат 21 от 24
26. Загрявка + Вдишване на квадрат 22 от 24
27. Загрявка + Вдишване на квадрат 23 от 24
28. Загрявка + Вдишване на квадрат 24 от 24

29. Вдишване на квадрат Финална Демонстрация от всеки участник
30. Санди Мурти Силиво Вдишване + Обратна връзка пред камера + Празненство по случай приключване на месец 1

Всички практики от месец 1 ще се практикуват в месеци 2,3,4

Месец 2: Бойни изкуства

31. Загрявка + Вдишване на квадрат + Винг Чун Средна линия и Сим Лим Тао
32. Загрявка + Вдишване на квадрат + Винг Чун Лепкави Ръце
33. Загрявка + Вдишване на квадрат + Винг Чун Придвижване
34. Загрявка + Вдишване на квадрат + Винг Чун Практика с партньор
35. Загрявка + Вдишване на квадрат + Винг Чун Практика с партньор
36. Загрявка + Вдишване на квадрат + Винг Чун Практика с партньор
37. Загрявка + Вдишване на квадрат + Винг Чун Практика с партньор

38. Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Меки Движения за Подвижност + Винг Чун Практика с партньор
39. Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
40. Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
41. Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
42. Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
43. Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
44. Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор

45. Затворени очи + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
46. Затворени очи + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
47. Затворени очи + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
48. Затворени очи + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
49. Затворени очи + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
50. Затворени очи + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
51. Затворени очи + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор

52. Затворени очи + Запушени уши + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
53. Затворени очи + Запушени уши + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
54. Затворени очи + Запушени уши + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
55. Затворени очи + Запушени уши + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
56. Затворени очи + Запушени уши + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
57. Затворени очи + Запушени уши + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор
58. Затворени очи + Запушени уши + Загрявка + Вдишване на квадрат + Тай Чи Мирно седене + Винг Чун Практика с партньор

59. Финални презентации от всеки участник
60. Обратна връзка пред камера + Празненство по случай приключване на месец 2

Всички практики от месец 2 ще се практикуват в месеци 3,4


Месец 3: Бийтове

61. Теория Основи Музикалност + Практика с инструменти/дръммашини
62. Основи Развиване на глас + Практика с инструменти/дръммашини
63. Основи Copywriting писане на рекламен текст с цел предизвикване на действие + Практика с инструменти/дръммашини
64. Основи Свирене с партньор + Практика с инструменти/дръмшини
65. Основи Език на тяло за вдъхновяващо презентиране + Обратна връзка текстове чернови 001 1 от 3 + Практика с инструменти/дръммашини
66. Практика Презентиране + Обратна връзка текстове чернови 001 2 от 3 + Практика с инструменти/дръмшини
67. Прочит на текстове пред аудитория + Обратна връзка текстове чернови 001 3 от 3 + Практика с инструменти/дръммашини

68. Практика презентиране + Обратна връзка текстове чернови 002 + Практика с инструменти/дръммашини
69. Практика презентиране + Обратна връзка текстове чернови 002 + Практика с инструменти/дръммашини
70. Практика презентиране + Обратна връзка текстове чернови 002 + Практика с инструменти/дръммашини
71. Практика презентиране + Обратна връзка текстове чернови 002 + Практика с инструменти/дръммашини
72. Практика презентиране + Обратна връзка текстове чернови 002 + Практика с инструменти/дръммашини
73. Практика презентиране + Обратна връзка текстове чернови 002 + Практика с инструменти/дръммашини
74. Практика презентиране пред аудитория + Обратна връзка текстове чернови 002 + Практика с инструменти/дръммашини

75. Практика изпяване + Обратна връзка текстове чернови 003 + Практика с инструменти/дръммашини
76. Практика изпяване + Обратна връзка текстове чернови 003 + Практика с инструменти/дръммашини
77. Практика изпяване + Обратна връзка текстове чернови 003 + Практика с инструменти/дръммашини
78. Практика изпяване + Обратна връзка текстове чернови 003 + Практика с инструменти/дръммашини
79. Практика изпяване + Обратна връзка текстове чернови 003 + Практика с инструменти/дръммашини
80. Практика изпяване + Обратна връзка текстове чернови 003 + Практика с инструменти/дръммашини
81. Практика изпяване пред аудитория + Обратна връзка текстове чернови 003 + Практика с инструменти/дръммашини

82. Практика изпяване в дуо/екип + Обратна връзка текстове чернови 004 + Практика с инструменти/дръммашини
83. Практика изпяване в дуо/екип + Обратна връзка текстове чернови 004 + Практика с инструменти/дръммашини
84. Практика изпяване в дуо/екип + Обратна връзка текстове чернови 004 + Практика с инструменти/дръммашини
85. Практика изпяване в дуо/екип + Обратна връзка текстове чернови 004 + Практика с инструменти/дръммашини
86. Практика изпяване в дуо/екип + Обратна връзка текстове чернови 004 + Практика с инструменти/дръммашини
87. Практика изпяване в дуо/екип + Обратна връзка текстове чернови 004 + Практика с инструменти/дръммашини
88. Практика изпяване в дуо/екип пред аудитория + Обратна връзка текстове чернови 004 + Практика с инструменти/дръммашини

89. Финално презентиране текст и бийт пред аудитория + Обратна връзка текстове + Практика с инструменти/дръммашини
90. Обратна връзка пред камера + Празненство по случай приключване на месец 3

Танцови Битки

91. Основи психология на танцовата битка + Практика танцови надигравания на фиксирана музика в темпо 120 bpm
92. Основи изграждане на персонаж + Практика танцови надигравания 120 bpm
93. Основи движение по сцена + Обратна връзка персонажи чернови 001 1 от 3 Практика танцови надигравания 120 bpm
94. Основи импровизация + Обратна връзка персонажи чернови 001 2 от 3 Практика танцови надигравания 120 bpm
95. Презентиране персонажи чернови 001 3 от 3 + Обратна връзка + Практика танцови надигравания 120 bpm
96. Танцови битки 1 срещу 1 на случаен стил, в два рунда, оценяване от публика с награди
97. Обратна връзка пред камера + Практика танцови надигравания 120 bpm

98. Основи групови екипни битки 2 срещу 2 + Обратна връзка групови персонажи чернови 002 1 от 5 + Практика танцови надигравания
99. Обратна връзка групови персонажи чернови 002 2 от 5 + Практика танцови надигравания
100. Обратна връзка групови персонажи чернови 002 3 от 5 + Практика танцови надигравания
101. Обратна връзка групови персонажи чернови 002 4 от 5 + Практика танцови надигравания
102. Обратна връзка групови персонажи чернови 002 5 от 5 + Практика танцови надигравания
103. Отборни Танцови битки 2 срещу 2 на случаен стил, в два рунда, оценяване от публика с награди
104. Обратна връзка пред камера + Практика танцови надигравания 120 bpm

105. Основи групови екипни битки 3 срещу 3 + Обратна връзка групови персонажи чернови 003 1 от 5 + Практика танцови надигравания
106. Обратна връзка групови персонажи чернови 003 2 от 5 + Практика танцови надигравания
107. Обратна връзка групови персонажи чернови 003 3 от 5 + Практика танцови надигравания
108. Обратна връзка групови персонажи чернови 003 4 от 5 + Практика танцови надигравания
109. Обратна връзка групови персонажи чернови 003 5 от 5 + Практика танцови надигравания
110. Отборни Танцови битки 3 срещу 3 на случаен стил пред аудитория, в два рунда, оценяване от публика с награди
111. Обратна връзка пред камера + Практика танцови надигравания 120 bpm

112. Основи групови екипни битки 4 срещу 4 + Обратна връзка групови персонажи чернови 004 1 от 5 + Практика танцови надигравания
113. Основи групови екипни битки 4 срещу 4 + Обратна връзка групови персонажи чернови 004 1 от 5 + Практика танцови надигравания
114. Основи групови екипни битки 4 срещу 4 + Обратна връзка групови персонажи чернови 004 1 от 5 + Практика танцови надигравания
115. Основи групови екипни битки 4 срещу 4 + Обратна връзка групови персонажи чернови 004 1 от 5 + Практика танцови надигравания
116. Основи групови екипни битки 4 срещу 4 + Обратна връзка групови персонажи чернови 004 1 от 5 + Практика танцови надигравания
117. Отборни Танцови битки 4 срещу 4 пред аудитория на случаен стил, в два рунда, оценяване от публика с награди
118. Обратна връзка пред камера + Празненство по случай приключване на месец 4